Tutkijasali suljettu 9.-10.5.2024

Arkiston tutkijasali on suljettu helatorstaina 9.5. ja perjantaina 10.5.2024

Kansan Arkiston uusi tietokanta nyt käytössä

Kansan Arkiston uusi arkistotietokanta on otettu käyttöön. Tietokannan julkinen versio löytyy osoitteesta yksa.disec.fi/Yksa4/public/KA/  ja ohje osoitteesta www.kansanarkisto.fi/yksa-ohje/ . Tietokanta sisältää kaikki luetteloitujen arkistojen ja kokoelmien metatiedot. Syötettyjen aineistokokonaisuuksien laajuus on yhteensä noin kolme hyllykilometriä. Tietokanta perustuu Disec Oy:n kehittämään Yksa-järjestelmään, joka on myös monien muiden arkistojen käytössä.

Yksaan on siirretty kaikki Planeetta-tietokannassa (käytössä vuoteen 2020) ja sitä seuranneessa Ahaassa (2020–2022) olleet luettelotiedot. Yksaan on migroitu myös henkilö- ja äänitetietokannat, joita pystyi aiemmin käyttämään vain arkistotiloissa. Ahaassa ei ollut julkista käyttöliittymää, joten sinne luetteloidut uusien järjestettyjen aineistojen metatiedot eivät ole aiemmin olleet asiakkaiden selattavissa. Vuonna 2023 järjestettyjen aineistojen luetteloiminen Yksaan on vielä kesken.

Planeetassa olleet digitoidut asiakirjat liitetään Yksaan lähiaikoina ja uusien aineistojen viemistä valmistellaan. Tekstiasiakirjojen lisäksi järjestelmä mahdollistaa ääni- ja videotiedostojen jakamisen. Yksaan tullaan lisäämään esimerkiksi vuosina 2019–2023 digitoidut äänitteet, joiden yhteiskesto on yli 1200 tuntia.

Yksasta voi etsiä aineistoja monipuolisemmin kuin vanhoista tietokannoista. Vapaateksti-haku mahdollistaa haut useista kentistä samanaikaisesti. Uusia hakuehtoja ovat muun muassa aineistotyypit, kielet, asiasanat ja toimijat. Aineistoja voi tarkastella erilaisissa näkymissä kuten tietueittain, luettelona tai puuhierarkiana. Asiakirjat voi myös tilata tutkijasaliin Yksan kautta.

Osa luettelotiedoista on (lain tai sopimuksen perusteella) näyttörajoitettua. Rajoitetut aineistot eivät näy julkisessa nettikäyttöliittymässä, mutta suurinta osaa näistäkin metatiedoista voi selata arkistotiloissa käytössä olevasta näkymästä.

Yksaan luetteloituja aineistoja voi myöhemmin tänä vuonna etsiä myös Kansalliskirjaston ylläpitämän Finna-hakupalvelun kautta. Yhteys tulee lisäämään aineistojen näkyvyyttä, kun tietoja tarjotaan myös sellaisille tutkijoille, jotka eivät etsi nimenomaan Kansan Arkiston aineistoja. Arkiston valokuvat, merkit ja julisteet, jotka on luetteloitu toiseen tietokantaan, löytyvät Finnasta jo nyt.

Kansan Arkiston ystävät ry:n viimeinen kirjailta keväällä 2024

Ystävien kevään viimeinen kirjailta järjestetään tiistaina 21.5.2024.

Ennakkotiedoista poiketen toimittaja Petri Saraste tulee kertomaan kirjastaan Isäni vaiettu sotavankeus.

Tilaisuus Kansan Arkistossa klo 16:30, Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki.

Tervetuloa!

 

Planeetta-tietokanta pois kotisivuilta

Teknisesti vanhentunut Planeetta-tietokanta poistettiin kotisivuilta 29.4.2022. Planeettaa voi vielä käyttää arkistotiloissa, mutta tietokantaa ei ole päivitetty syyskuun 2020 jälkeen. Tietokantaan on liitetty osa arkiston digitoidusta tekstiaineistosta. Arkisto siirtyy uuteen järjestelmään, jonka asiakaskäyttöliittymä tulee olemaan Finna. Finnan käyttöönoton tarkka aikataulu ei ole tiedossa. Aineistoja voi tiedustella päivystäjältä info@kansanarkisto.fi / 044-721 0320

Naiset arkistoon ! – Yksityiset keskusarkistot ry:n kampanja

 

Viime vuosina on ilmestynyt mielenkiintoisia tutkimuksia, elämäkertoja ja historiallista fiktiota naisista. He ovat usein niin sanottuja unohdettuja naisia, jotka ovat kuitenkin olleet aikansa merkittäviä taiteilijoita, kirjailijoita, liikenaisia, yhdistysaktiiveja, urheilijoita ja kulttuurivaikuttajia.

Naiset ovat usein jääneet miesten varjoon ja vasta näin jälkeenpäin heidän merkityksensä yhteiskunnan eri aloilla on tehty näkyväksi. Arkistoista löytyvät aineistot mahdollistavat heidän nostamisensa ylös unohduksesta. Valitettavasti vielä tänä päivänäkin naisten aineistojen osuus monien arkistojen kokoelmista on vähäinen.

Kuvamme yhteiskunnasta ja sen kehityksestä jää vajavaiseksi, jos emme saa arkistoihin talteen myös naisten aineistoja. Ne valottavat, miltä yhteiskunta ja elämä ovat näyttäneet eri aikoina. Naisten aineistot ovat myös tärkeää lähdeaineistoa arjen historian, sosiaali- ja kulttuurihistorian sekä vaikkapa paikallishistorian tutkimukselle. Myös sukututkijoille nämä aineistot voivat olla todellinen kultakaivos.

Yksityiset keskusarkistot ry haluaa tuoda esille, miten tärkeää on saada talteen lisää naisten aineistoja ja varmistaa, että jälkipolville välittyy rikas ja monimuotoinen kuva naisista yhteiskunnan toimijoina. Haluamme muistuttaa naisia siitä, että myös heidän aineistonsa ovat tärkeitä, mielenkiintoisia ja hyödyllisiä jälkipolville. Aineistojen tallentaminen tulevia sukupolvia varten on aloitettava tänään!

Ota yhteyttä ja luovuta aineistoa.

Lue lisää  Naiset Arkistoon!

 

 

Arkistojen päivän toimikunnan kunniamaininta Kansantalojen Liiton ja Kansan Arkiston ”Kansantalojen arkistot talteen” –yhteisprojektille

Arkistojen päivän toimikunta on 29.10.2021 antanut kunniamaininnan Kansantalojen Liiton ja Kansan Arkiston ”Kansantalojen arkistot talteen” –yhteisprojektille. Projektissa kartoitettiin kansantaloissa olevat arkistot ja koordinoitiin näiden aineistojen arkistoiminen. Tekstidokumenttien lisäksi talteen saatiin myös valokuvia, historiikkeja ja äänitteitä. Aineiston kokoaminen oli merkittävä työ. Ilman yhteistyöprojektia aineistot olisivat mitä todennäköisimmin ajan oloon tuhoutuneet.

Vuoden 2021 arkistoteoksi Arkistojen päivän toimikunta valitsi Psykoterapiakeskus Vastaamon potilastietojen kokoamisen Kansaneläkelaitokseen.

Kansantalojen arkistot talteen –projektin lisäksi kunniamaininta annettiin sateenkaarihistoriaa tutkineelle Rita Paqvalénille.

Pohjoismaista arkistojen päivää on vietetty Suomessa vuodesta 2002 ja vuodesta 2004 alkaen on palkittu Vuoden arkistoteko. Palkinnolla halutaan nostaa esille arkistojen kannalta tärkeitä tekoja rohkaisemalla ja palkitsemalla aktiivisuutta, hyviä ideoita ja konkreettista arkistotyötä. Saatujen ehdotusten pohjalta valinnan tekee arkistojen päivän työryhmä, joka koostuu eri sektoreiden arkistoasiantuntijoista.

Kansan Arkiston kyselyn voittajat arvottu

Kansan Arkiston ja  KSL-opintokeskuksen arkistokysely päättyi ja vastanneiden kesken arvottiin Museokortti ja kirjapalkintoja. Museokortin voitti Eija Laakso Suomussalmen Eläkeläisistä. Kirjapaketit postitetaan 17 onnekkaalle. Voittajille ilmoitetaan erikseen.

Kysely toteutettiin KSL-opintokeskuksen kanssa. Tiedotus tapahtui arkiston ja KSL:n verkkosivuilla ja somekanavissa.  Tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin arkisto kentällä tunnetaan ja millaista ohjausta ja neuvontaa järjestöväki kaipaa jatkossa. Vastauksia tuli 83 kappaletta.

Hyvä että historiaa arkistoidaan! Arkistointi on osa järjestötoimintaa!

Kysely paljasti, että kentällä kaivattiin arkistokoulutusta. Kansan Arkiston olemassaolo tiedetään varsin hyvin. Jopa puolet vastanneista oli asioinutkin arkistossa. Kysely osoitti myös, että paperinen arkistointi on edelleen vallalla. Aineistoaan digitoi 11 prosenttia vastanneista ja digiarkisto oli prosentilla vastaajista.

Kansan Arkiston laajennettu oikeus säilyttää sellaisia henkilötietoja, jotka järjestön pitäisi hävittää (esimerkiksi vanhentuneet jäsenluettelot) oli järjestökentällä huonosti tunnettu asia. Ohjausta ja neuvontaa tarvitaan lisää.

Arkistoinnin arvo tunnustettiin laajasti ja arkisto sai kiitosta tekemästään työstä. Useammassa vastauksessa todettiin historian arkistointi tärkeäksi ja kysely ajatuksia herätteleväksi. Arkistokoulutusta kaivattiin laajasti. Erityisesti tukea toivottiin perinteiseen arkistointiin ja arkistoinnin suunnitteluun. Ohjausta ja neuvontaa kaivattiin etä- ja lähikoulutuksina sekä kirjallisina ohjeina.

 

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

 

Vetoomus: Kansakunta vaarassa menettää muistinsa

1.9.2021

Kansakunta vaarassa menettää muistinsa

Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pääraaka-aineet koostuvat monipuolisista ja laajoista arkistolähteistä. Suomeen on luotu historian kuluessa korkeatasoinen tutkimusta ja kansalaisia palveleva yksityisarkistojen verkosto. Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistot ovat vuosikymmenten saatossa keränneet, järjestäneet ja tarjonneet tutkimuksellisesti arvokasta yksityistä asiakirja-aineistoa eri tieteenalojen tutkijoiden, sukututkijoiden, median ja muiden tarvitsijoiden käyttöön.

Kansan Arkiston, Keskustan ja maaseudun arkiston, Porvarillisen Työn Arkiston, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston, Suomen Urheiluarkiston, Svenska centralarkivetin, Toimihenkilöarkiston, Työväen Arkiston ja Urho Kekkosen arkiston pitkäjänteisen työn tuloksensa arkistojen asiakkailla on mahdollisuus lähestyä Suomen ja lähialueidemme historiaa monien aineistokokonaisuuksien ja näkökulmien kautta. Yksityiset keskusarkistot ovat viime kädessä niitä muistiorganisaatioita, joiden tehtävänä on tallettaa yhteistyössä kansalaisten kanssa sellaistakin tietoa, joka tässä ajassa jää näkymättömäksi tai valtavirran marginaaliin. Tehtävämme ei rajoitu vain menneisyyden tallentamiseen ja nykyhetken tiedontarpeisiin – on myös varauduttava tulevaisuudessa esitettäviin kysymyksiin.

Vuonna 2019 Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistoissa säilytettiin yli 56 hyllykilometriä arkistoaineistoa ja niihin tehtiin yhteensä 3 756 tutkijakäyntiä ja 3 440 tiedonhakua. Vuonna 2020 valtionapua myönnettiin yksityisille valtionapuarkistoille mukaan lukien Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland 5,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 arkistojen valtionavustusten arvioidaan laskevan vähintään 10 prosenttia ja ilman kompensaatiota huomattavasti enemmän. Taustalla on sekä veikkausvoittovarojen väheneminen että koronan vaikutukset valtiontalouteen. Leikkaukset kohdistuvat yksinomaan arkistojen henkilöstökuluihin. Tämä tarkoittaa jo ennestään vähien henkilöresurssien karsimista, aukioloaikojen supistamista ja pahimmillaan jopa toiminnan lakkaamista. Valtionavun heikennykset heijastuvat väistämättä kulttuurin- ja historiantutkijoiden, sukututkijoiden, median ja muiden kulttuurihistoriallisia lähdeaineistoja tarvitsevien mahdollisuuksiin hyödyntää aineistoja ja arkistojen asiantuntijapalveluita. Yksityisarkistot eivät ole passiivisia aineistovarastoja, vaan osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan kautta arkistot ovat keskeinen osa tutkimuksen infrastruktuuria.

Arkistoihin kohdistuvat leikkaukset eivät vahingoita vain kulttuuriperintöorganisaatioita itseään, vaan meitä kaikkia yksityisiä arkistoja tarvitsevia käyttäjiä ja samalla koko yhteiskuntaa. Muistiorganisaatioiden toimintaedellytysten rapauttaminen vaarantaa kansakunnan muistin, itseymmärryksen ja monipuolisen omakuvan.

Me allekirjoittaneet vetoamme päättäjiin Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tieteen rahoituksen on oltava kaukokatseista, ennakoitavaa ja turvassa poliittisten suhdanteiden muutoksilta.

 

Arkistot ovat vaarassa – vetoomus (pdf)

 

Aalto, Seppo FT, dosentti Markkola, Pirjo professori
Aalto, Sirpa dosentti Mattila, Markku dosentti (TAU), erikoistutkija
Aaltonen, Jouko dokumenttielokuvantekijä, tutkija, dosentti Meinander, Henrik professori
Ahde, Hilkka lastentarhanopettaja, omaishoitaja Michelsen, Karl-Erik professori
Ahlbäck, Anders docent, biträdande lektor Mikkilä, Timo FT
Ahlskog, Markus professori Mikkonen, Simo dosentti
Ahlsten, Marjo YTT, lukion historianopettaja Muuri, Jouko Työväen Sivistysliiton pääsihteeri
Ahtiainen, Pekka FT Myllyniemi, Satumaarit FM, tohtorikoulutettava
Ahvenainen, Jorma professori Mäkelä-Alitalo, Anneli FT, dosentti
Arajärvi, Pentti professori Määttä, Vesa FT, historiantutkija
Aunola, Sirkka LitT Niemi, Mari K. dosentti, tutkimusjohtaja
Bergholm, Tapio FT, dosentti Nieminen, Teemu teol. kand.
Clerc, Louis professori Niinimäki, Jukka FM
Drufva, Juha toimittaja-tietokirjailija Niinistö, Jussi FT, dosentti
Ekberg, Henrik pol.dr, historiker Niiranen, Pekka TT, dosentti, toimittaja
Ekholm, Kai FT, tutkija, tietokirjailija Nikula, Riitta professori emerita
Elo, Kimmo dosentti, erikoistutkija Nordenstreng, Kaarle professori emeritus
Eloranta, Jari professori Nummela, Ilkka professori
Endén, Rauno FM, kustannustoimittaja emeritus Numminen, Jaakko ministeri
Enäkoski, Timo Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys Nykänen, Panu FT, dosentti
Eskola, Seikko professori emeritus Ojala, Jari professori
Flink, Toivo FT, dosentti Olsson, Pia yliopiston lehtori, dosentti
Franck, Michael dokumentaristi Orrman, Eljas arkistoneuvos emeritus, professori
Gustafsson, Robin professori Outinen, Sami vieraileva tutkija
Haapala, Pertti professori Paakkinen, Reetta toimittaja ja tietokirjailija
Haggrén, Heidi projektikoordinaattori Paavilainen, Marko FT, dosentti
Hajanti, Helena taiteen maisteri Pakkanen, Esko metsänhoitaja
Halmesvirta, Anssi dosentti Palanterä, Jaana Suomen Työväen Musiikkiliiton puheenjohtaja, kustannuspäällikkö
Hanka, Heikki taidehistorian professori Paloheimo, Heikki professori emeritus
Heikkinen, Reijo professori, tietokirjailija Palosaari, Airi Työväen Akatemian rehtori
Heimo, Anne professori Parpola, Antti VTT, vanhempi asiantuntija
Hentilä, Marjaliisa dosentti Pellinen, Sulevi tietokirjailija
Hentilä, Seppo professori emeritus Peltonen, Matti professori emeritus
Herlin, Antti liikemies Peltonen, Ulla-Maija dosentti, tietokirjailija
Hetemäki, Ilari päätoimittaja Pesu, Jukka VTT, tutkija
Hiekkanen, Markus professori, tietokirjailija Pietiläinen, Terhi museonjohtaja
Hietaniemi, Erkki FM Pietiäinen, Jukka-Pekka dosentti
Hjerppe, Riitta professori emerita Pleiss, Detlev doctor
Hokkanen, Kari professori Pohjola, Marja sektorijohtaja emerita
Hollsten, Laura docent Pohjola, Raimo arkistoneuvos emeritus
Horelli, Laura Meisterschülerin Bildende Kunst Puhakka, Sirpa toimittaja, tietokirjailija
Huhta, Aleksi tutkijatohtori Puntanen, Pia asiamies, Sodan ja rauhan keskus Muisti
Huttula, Tapio FT, vanhempi neuvonantaja Puro, Laura VTM, tutkimuspäällikkö
Häikiö, Martti professori, historiantutkija Puumala, Ensio FM
Häkämies, Kari kirjailija Pyhälä, Mikko suurlähettiläs emeritus, tietokirjailija
Hölttä, Kalevi OTT, dosentti Rantala, Jukka professori
Ikäheimo, Seppo professori Rautkallio, Hannu dosentti
Ilvonen, Thomas lääketieteen lisensiaatti Reenkola, Kaarina FT
Isohookana-Asunmaa, Tytti VTT Remes, Matti FM, rehtori emeritus
Itkonen, Hannu professori Rentola, Kimmo professori
Jalagin, Seija FT, dosentti, yliopistonlehtori Reuna, Risto VTT, historiantutkija
Jauhiainen, Jyrki asiamies, Väinö Tannerin säätiö Riihimäki, Paula event manager
Jokinen, Jyrki KT, VTT Rislakki, Jukka toimittaja, tietokirjailija
Jokinen, Saana-Maria tietokirjailija Roiko-Jokela, Heikki FT, dosentti, yliopistotutkija
Juntunen, Alpo professori emeritus, dosentti Roselius, Aapo FD
Junila, Marianne FT, dosentti Ruismäki, Liisa FM, kotiseutuneuvos
Jäppinen, Jouni FM Ruotsala, Helena FT, professori
Kalleinen, Kristiina dosentti Rusi, Alpo VTT, suurlähettiläs emeritus
Kallioinen, Mika yliopistolehtori Ruusunen, Aimo FT
Kanervo, Pirkko FT Räsänen, Marika dosentti
Kanerva, Juha toimittaja, tietokirjailija Saarela, Tauno dosentti
Kangaspuro, Markku Aleksanteri-instituutin johtaja Saaritsa, Sakari apulaisprofessori, akatemiatutkija
Kanto, Anneli kirjailija, YTM Sahari, Aaro FT, tutkija
Karimäki, Jenni VTT Salmi, Pentti toimittaja emeritus
Karonen, Petri professori Sandberg, Timo kirjailija
Karppinen, Vesa historian väitöskirjatutkija Sarlin, Christer urheilutoimittaja, tietokirjailija
Katajisto, Kati FT Savolainen, Ulla muistitietotutkijoiden verkoston puheenjohtaja, yliopistotutkija, dosentti
Kauhanen, Jouni dosentti Schering, Tuomo tutkija
Kaukiainen, Yrjö professori emeritus Seppälä, Mikko-Olavi dosentti
Kekkonen, Jukka professori Sergejeff, Andrei tietokirjailija
Keskisarja, Teemu dosentti, historioitsija Sevillano, Annaleena TM, hum. kand., väitöskirjatutkija
Kettunen, Pauli professori emeritus Sevon, Cay VTT
Kevin, Torbjörn pol.mag. Siltala, Aleksi kustantaja
Kinnunen, Tiina professori Siltala, Juha professori
Kivinen, Jussi FT, hovioikeuden presidentti Siltala, Sakari FT, historiantutkija
Kivistö, Kalevi ministeri Silvennoinen, Oula FT
Koivisto, Kaisa FT Soikkanen, Timo professori emeritus
Koivu, Matti Johannes muusikko, historioitsija Sorsa, Irene suomentaja
Koivunen, Anu professori Sorvari, Eija Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtaja
Koivunen, Leila professori Sotejeff-Wilson, Kate kääntäjä, PhD
Koivunen, Pia FT, yliopistonlehtori Strang, Johan E. FT, dosentti
Kokko, Timo EKL:n toiminnanjohtaja Suhonen, Ville elokuvaohjaaja, dokumentaristi, kirjailija
Kokkonen, Jouko FT, toimituspäällikkö Sundqvist, Ulf VTM, entinen SDP:n puheenjohtaja
Korppi-Tommola, Aura professori, historiantutkija Suodenjoki, Sami yliopistotutkija
Kortelainen, Anna FT, kirjailija Suomi, Juhani VTT, ulkoasiainneuvos, historioitsija
Korteniemi, Savu E. kuvataiteilija ja vapaa kirjoittaja Taavetti, Riikka VTT, yliopistonlehtori
Korvajärvi, Päivi professori emerita Taipale, Ilkka dosentti
Kotimaa, Timo varatuomari Taipale, Vappu professori
Krekola, Joni VTT, dosentti, tutkija Talonen, Jouko professori emeritus
Kuisma, Markku professori emeritus Tamminen, Seppo FM, tutkija
Kujala, Antti FT, dosentti Tarkiainen, Kari professori, valtionarkistonhoitaja emeritus
Kuorelahti, Elina FT, tutkijatohtori Teerijoki, Ilkka dosentti
Kuukkanen, Jouni-Matti professori Tervo, Jari kirjailija
Kuusanmäki, Jussi FL Tiitta, Allan FT, dosentti
Kuusi, Hanna dosentti, yliopistonlehtori Tikka, Marko dosentti, Suomen Äänitearkisto ry:n puheenjohtaja
Kyyrö, Jere yliopisto-opettaja Tuikka, Timo J. FT, historioitsija, tietokirjailija, toimittaja
Kähkönen, Sirpa kirjailija Tuomioja, Erkki VTT, dosentti
Kälviäinen, Mirja FT, dosentti Tuomisto, Tero kotiseutuveuvos
Kääriäinen, Seppo ministeri Tuovinen, Timo ”Tipi” ”musiikin sekakäyttäjä”
Lackman, Matti professori Turtola, Martti professori emeritus
Lahtinen, Anu apulaisprofessori Ukkola, Inka FM, AmO, kulttuurisihteeri
Lahtinen, Esa arkistonjohtaja emeritus Urpilainen, Kari entinen kansanedustaja, valtiopäiväneuvos
Lalu, Liisa FM, väitöskirjatutkija Vahtola, Jouko professori emeritus
Lamberg, Juha-Antti professori Vainio-Korhonen, Kirsi professori
Lehtinen, Lasse puheenjohtaja, Väinö Tannerin säätiö Vares, Vesa professori
Lehtonen, Sami puheenjohtaja, Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys Vasara, Erkki VTT, dosentti
Leikola, Juhani professori Venho, Johanna kirjailija, runoilija
Leino-Kaukiainen, Pirkko dosentti Vesikansa, Jyrki toimittaja, tietokirjailija
Lemmetty, Markku OTK, lakimies Vihavainen, Timo professori emeritus
Leppänen, Veli-Pekka VTT, tutkija, toimittaja Vilkuna, Kustaa professori
Leskelä-Kärki, Maarit dosentti, yliopistonlehtori, Suomen Historiallisen Seuran puheenjohtaja Virkkunen, Janne päätoimittaja emeritus
Levä, Ilkka FT, dosentti Virtanen, Rauli tietokirjailija, toimittaja
Lievonen, Mikko FT, tutkija, Kalevi Sorsa säätiön toiminnanjohtaja Virtapohja, Kalle FT, tietokirjailija, toimittaja
Liksom, Rosa kirjailija, kuvataiteilija Vuorenrinne, Antti FM, päätoimittaja (eläkkeellä)
Lindholm, Sture FM, historianopettaja, kirjailija, tohtorikoulutettava Vuori, Timo TT
Lintunen, Tiina VTT, yliopistonlehtori Välimäki, Reima FT, dosentti
Louekoski, Matti ministeri Wallin, Stefan FM
Lundén, Ari-Pekka asiamies, Palkansaajien koulutussäätiö Weiss, Holger professor
Luukkanen, Tarja-Liisa TT, FT, dosentti Westerlund, Lars professori emeritus
Lähteenmäki, Maria professori Wickström, Mats docent
Löfström, Jan apulaisprofessori Wickström, Mika kirjailija
Lönnfors, Sanna tietokirjailija Wuokko, Maiju FT, yliopisto-opettaja
Lönnqvist, Bo professori emeritus Ylipiessa, Matti FM, kustantaja
Mahlamäki, Tiina dosentti, yliopistonlehtori Zetterberg, Seppo FT, professori emeritus
Mainio, Aleksi FT, historiantutkija Åberg, Veijo FM, vanhempi asiantuntija
Manninen, Ohto professori emeritus

 

Pirkanmaan rauhanjärjestöjen dokumentit talteen

Rauhanliike sai sodanjälkeisessä Suomessa ihmiset liikkeelle. Rauhanpuolustajat on vuonna 1949 perustettu kansalaisjärjestö, joka toimii rauhan, aseriisunnan, suvaitsevai-suuden, ihmisoikeuksien ja maailmanlaajuisen tasa-arvon puolesta.

Tampereen seudulla on toiminut Pohjois-Hämeen, myöhemmin Pirkanmaan Rauhanpuo-lustajat. Järjestö on toiminut Tampereen lisäksi useilla pirkanmaalaisilla paikkakunnilla. Paikallisosastoja on ollut Mäntässä, Nokialla ja Valkeakoskella. Rauhankulkuetoimikunnat ovat järjestäneet rauhankulkueita 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Tampereella Rauhan-puolustajiin löyhästi kiinnittyneenä on toiminut lukuisia solidaarisuus- ja rauhanryhmiä, kuten Afrikka-ryhmä, Léon-ryhmä, Nuorten Rauhanryhmä Nuorallatanssi, Ydinaseeton Pohjola nyt –liike ja muut eri aikoina aktivoituneet toimintaryhmät.

Onko hallussasi rauhanjärjestöjen aineistoja? Jos sinulta löytyy materiaalia, ota yhteyttä. Sovitaan aineiston toimittamisesta Kansan Arkistoon. Pidetään huoli, että järjestöistä jää jälki historiaan. Pelastetaan Pirkanmaan rauhaliikkeen dokumentit –projekti kokoaa ha-jallaan eri puolilla Pirkanmaata olevat ja yksityishenkilöiden vinteillä pölyttyvät doku-mentit arkistoon. Arkistossa aineisto on asianmukaisessa säilytyksessä ja tutkijoiden käy-tettävissä.

Kansan Arkisto on vasemmistolaisen työväenliikkeen keskusarkisto, jonka tallennusvas-tuulle kuuluu rauhanjärjestöjen arkistoaineistot. Helsingissä sijaitsevassa arkistossa on reilut neljä hyllykilometriä arkistoaineistoa. Arkisto saa toimintaansa lakisääteistä valti-onapua ja toimii Kansallisarkiston valvonnassa.

Pirkanmaan rauhanliikkeen aineistojen kerääminen aloitettiin kesäkuun alussa ja työ päättyy elokuun lopussa. Projektiin on kesän ajaksi palkattuna opiskelija Veera Kimonen, joka työskentelee Pirkanmaan Rauhanpuolustajien toimistolla. Projekti on saanut Yrjö Sirolan säätiön apurahaa.

Pirkanmaan Rauhanpuolustajien ja Kansan Arkiston yhteisprojekti
Projektin ajankohta: 1.6.-31.8.2021

Yhteydenotot: Projektityöntekijä Veera Kimonen, veera.kimonen@kansanarkisto.fi, 044 200 2047

Lisätietoja:
Pirkanmaan Rauhanpuolustajien puheenjohtaja Jouni Sirén, jouni.siren@protonmail.com

Kansan Arkisto, info@kansanarkisto.fi, www.kansanarkisto.fi, www.arjenhistoria.fi, 044 721 0320 (päivystys)
arkistonjohtaja Marita Jalkanen, marita.jalkanen@kansanarkisto.fi, 044 721 0306

 

Vetoomus (pdf): Pelastetaan Pirkanmaan rauhanliikkeen dokumentit