Kansan Arkisto

Nuoriso-osastot

Hämeenlinnan sos.-dem. nuorisoliiton lippu
11. Hämeenlinnan sos.dem. nuorisoliitto

Varkauden sosialistisen nuoriso-osaston lippu
12. Varkauden sosialistinen nuoriso-osasto

Kotkan työläisopiskelijain opintoyhdistyksen lippu
13. Kotkan työläisopiskelijain opintoyhdistys

Työväen järjestönuorten Karihaaran osaston lippu
14. Työväen järjestönuorten Karihaaran osastoKotkan työläisopiskelijain opintoyhdistys (23K)
Kotkan työläisopiskelijain opintoyhdistys
lippuineen vappuna 1920-luvulla.


Vuosina 1905-1906 syntyi maassamme nuorisojärjestöjä, jotka jakoivat työväenliikkeen arvomaailman. Ensimmäinen tällainen järjestö oli Tampereen Työväenyhdistyksen Nuorisoliitto. Valtakunnallinen nuorisojärjestö Suomen Sosialidemokraattinen Nuorisoliitto perustettiin vuonna 1906.

1920-luvulle on tyypillistä järjestömuotojen moninaisuus. Sosialidemokraattisen nuorisoliiton lakkauttamisen jälkeen perustettiin Sosialistinen Nuorisoliitto, joka toimi vainoista huolimatta vuoteen 1926.

Varhaisnuorison parissa toimi vuosina 1902-1912 työläisnaisten ohjauksessa ollut Ihanneliitto. Sen työtä jatkamaan perustettiin 1917 Suomen Työväen Järjestönuorten Liitto. Järjestönuorten toiminta jatkui, kansalaissodan vain lyhyeksi aikaa keskeyttämänä, aina vuoteen 1930. Ohjelmansa mukaan liitto oli kasvatusjärjestö, joka "tahtoo antaa työväen lapsille ja varhaisnuorisolle heille soveltuvassa muodossa sopusuhtaisen yleistietouden, sekä ennen kaikkea sosialistiselle maailmankatsomukselle perustuvan luokkatietoisuuden alkeet". (Järjestönuorten käsikirja, s. 11)

Koiton osasto Nouseva Sampo
Koiton Toivon tähti -osaston lippu