Kansan Arkisto

Lähteet

Verkkonäyttelyn liput ja valokuvat ovat Kansan Arkiston kokoelmista. Näyttelytekstin pohjana on Pirjo Kaihovaaran 1982 diasarjan yhteyteen kirjoittama esittely. Kansan Arkiston lippukokoelma sisältää 450 luetteloitua ja valokuvattua lippua. Kokoelma siirtyy Kansan Arkistosta Työväen Keskusmuseoon kevään 2002 kuluessa. Kokoelman kortisto ja valokuvat ovat edelleen käytettävissä Kansan Arkiston tutkijasalissa.

Painetut lähteet ja kirjallisuus

Arkistolähteet