Kuvaluokitus
Valokuvien keruuohje

Kuvatilaus:
ohje
hinnasto
käyttöehdot
Yhteystiedot

Arjenhistoria -tietokanta

Kansan Arkiston etusivu
Verkkonäyttelyt
Ajankohtaista

KARK-kuvatietokanta

KANSAN ARKISTON KUVA-ARKISTO
- Työväki kuvassa

jaatinen
Työskentelyä turkulaisen Metallityö Jaatisen tehdassalissa vuonna 1938.
Kansan Arkiston kuva-arkisto

Kuva-arkiston kokoelmat

Kansan Arkistossa on noin 1000 000 valokuvaa. Kuva-arkiston kokoelmat koostuvat pääasiassa vasemmistolaisen työväenliikkeen, kansalaisjärjestöjen ja työväestön sosiaali- ja kulttuurihistoriaan liittyvästä kuva-aineistosta. Kuva-aineiston ajallinen painopiste on 1950-1970-luvuilla. Valokuvaluokitus on nähtävissä Kansan Arkiston kotisivuilla http://www.kansanarkisto.fi/kuvaark.htm

Kuva-arkisto on muotoutunut suurelta osin eri työväenlehtien kuva-arkistoista tai niiden osista, sekä järjestöjen ja yksittäisten henkilöiden luovutuksista. Merkittävimmän kokonaisuuden muodostaa valokuvaaja Yrjö Lintusen kokoelma, joka sisältää noin 300 000 negatiivia ajanjaksolta 1947-1974. Lehtikuvaajan monipuolisesti dokumentoimia aihepiirejä ovat mm. poliittiset tapahtumat, työväenliike, kulttuuri ja arki. Yrjö Lintusen kuviin voi tutustua "Vasen silmä” verkkonäyttelyssä osoitteessa http://www.kansanarkisto.fi/vasensilma.

Kansan Arkistossa on merkittävä luokkasotakuvakokoelma, johon voit tutustua verkkonäyttelyssä ”1918 kansalaissodan kuvia”  http://www.kansanarkisto.fi/kanssota.

Kansan Arkistossa on laaja julistekokoelma, yli 5000 julistetta. Lisäksi kokoelmiin kuuluu kuvataidetta ja postikortteja.

Kuva-arkisto huolehtii kuvakokoelmiensa järjestämisestä, luetteloinnista, digitoinnista, tiedonhallinnan organisoinnista ja tutkijapalvelusta. Yksikön toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa kuva-arkiston tutkija. Valokuvien ohella kuva-arkisto vastaa juliste-, kuvataide-, postikortti- ja merkkikokoelmista sekä arkiston näyttelytoiminnasta.

Arjenhistoria.fi

Arjenhistoria.fi -verkkoportaalin kautta pääset katsomaan Kansan Arkiston digitoituja kuvia. Palvelun taustalla on yhteensä kuuden museon ja kahden arkiston yhteinen kokoelmatietokanta. Yhteenliittymään  kuuluvat Työväenmuseo Werstas, Tekniikan museo, Sähkömuseo Elektra, Helsingin yliopistomuseo, Suomen siirtolaisuusmuseo, Kultamuseo sekä Työväen Arkisto ja Kansan Arkisto. Arjenhistoria.fi –palvelussa internetissä voi tehdä hakuja ja selata erilaisia valokuva-, esine- ja kirjakokoelmia. Aineistoa tulee koko ajan lisää, sillä vanhoista järjestelmistä siirretään edelleen tietoja uuteen yhteiseen järjestelmään ja kokoelmiin syötetyt uudet tiedot päivittyvät myös arjenhistoria.fi-palveluun. Kaikille avoin palvelu ei vaadi rekisteröitymistä ja hakujen tekeminen on maksutonta.

Verkon kautta on nähtävissä vain noin neljäsosa Kansan Arkiston digitoiduista kuvista ja pieni murto-osa Kansan Arkiston miljoonasta valokuvasta! Tekijänoikeus- ja henkilötietolain rajoituksista johtuen materiaali joudutaan tarkistamaan ennen verkkoon julkaisemista. Niinpä nähtäville asetettu kuvamäärä kasvaa koko ajan. Jos et löydä kaipaamaasi materiaalia, kysy lisää arkistosta. Mikäli löydät verkkopalvelusta sellaista materiaalia, josta haluat antaa palautetta tai lisätietoa, voit lähettää viestin ylläpidolle helpoiten lisäämällä objektin omaan muistilistaan, jonka lähetät meille. Painokelpoiset korkearesoluutiokuvat saat tilaamalla ne arkistosta joko muistilistan avulla, soittamalla tai sähköpostitse. Erikseen sovittaessa voi arkistosta saada tutkimustarkoituksiin tunnukset, joilla Kansan Arkiston kuvat saa täydellisemmin tiedoin varustettuna ja ilman vesileimaa.

Tutustu tästä www.arjenhistoria.fi

Arkiston kuvakokoelmia esittelee myös KARK-kuvatietokanta

Kuvien tilaus

Varsinaisen tilauksen asiakas voi tehdä puhelimitse, lähettämällä sähköpostia kuva-arkistoon osoitteeseen kuva@kansanarkisto.fi tai tulemalla Kansan Arkistoon paikanpäälle tutustumaan kuva-arkistoon ja tekemään hakuja omatoimisesti.

Laajat kuva-arkistosta tehdyt tiedonhaut ovat maksullisia (25 EUR / t, minimiveloitus 1/2 t).

Tilatut kuvat toimitamme nopeiten digitaalisessa muodossa sähköpostitse tai CD-Romilla.

Toimitusaika:

  • Digitaalikopiot ja tulosteet jo digitoidun aineiston osalta enintään kolme päivää. Muut viikko. Suuremmat erät sopimuksen mukaan
  • Pikatoimituslisä: 50 % (2 vrk) - 100 % (1 vrk)

Valokuvakopion tai kuvatiedoston hinta on 30EUR. Tiettyjen ammattikuvaajien kuvista peritään lisäksi erillinen tekijänoikeusmaksu 20 e.

Tilaajan tulee ilmoittaa julkaistujen kuvien määrä Arkistolle. Julkaisumaksu peritään kaikista tilatuista kuvista, jos lukumäärää ei ilmoiteta kuuden kuukauden kuluttua kuvien lähettämispäivästä. 

Toimitustavat

Asiakas voi tilata Kansan Arkiston kuvia digitaalisena kopiona, paperikopiona tai diana. Alkuperäisiä valokuvia ei lainata eikä valokuvista oteta valokopioita. Halutessaan asiakas voi saada lopullista valintaa varten sähköpostitse matalaresoluutioisia selailukuvia. Asiakkaalla ei ole julkaisuoikeutta näihin selailukuviin. 

Käyttöoikeus

Kuvia julkaistaessa tulee aina noudattaa tekijänoikeudellista lainsäädäntöä.

  • Kuvaajan nimi ja vuosi on aina tiedettäessä mainittava
  • Arkistolähde on ehdottomasti mainittava - Kansan Arkisto
  • Kuvaa ei saa ilman erillistä lupaa muokata ja kuvan julkaisun yhteydessä muuntelusta on erikseen oltava maininta
  • Kuviin on kertajulkaisuoikeus eli niitä saa käyttää vain kerran. Tilaajan vastuulla on käytettyjen kuvatiedostojen tuhoaminen.

Arkistolla ei ole kaikkiin kuviin käyttöoikeuksia. Näissä tapauksissa asiakas neuvottelee itse kuvaajan tai oikeuksien haltijan kanssa. Asiakkaalle ilmoitetaan asiasta tällaisissa tapauksissa erikseen. 

Henkilötietolaki

Asiakkaan on myös huomioitava henkilötietolain rajoitukset, joiden tarkoituksena on suojata ihmisten yksityiselämää ja yksityisyyden turvaavia perusoikeuksia.

Henkilötietolain mukaan arkaluontoisten henkilötietojen käsittely on kiellettyä. Tällaisia tietoja ovat mm. henkilön yhteiskunnallinen, poliittinen tai uskonnollinen vakaumus tai ammattiliittoon kuuluminen, rikollinen teko, rangaistus tai muu rikkomuksen seuraus sekä terveydentilaa tai seksuaalista suuntautumista koskeva tieto. Historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten tutkimusta varten henkilötietoja saa käsitellä tietyin edellytyksin. FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö 22.4.1999523

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Arkistoon siirrettyjen asiakirjojen antaminen

Arkistolaissa säädetyssä järjestyksessä arkistoon siirretystä, salassa pidettäväksi säädetystä viranomaisen asiakirjasta saa antaa tietoja tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten, jollei asiakirjan siirtänyt viranomainen ole toisin määrännyt. Tietojen antamista harkittaessa on huolehdittava siitä, että tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan.

Asiakirjan saaneen on annettava kirjallinen sitoumus siitä, ettei hän käytä asiakirjaa sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota asiakirja koskee, tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö 21.5.1999621

 

Löydät Kansan Arkiston Helsingin Kalliosta,
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki.

Tutkijasalimme on avoinna tiistaista perjantaihin kello 9-16.

Valokuva-aineistoa koskevat tiedustelut
kuva-arkistoyksikön tutkija Pia Pursiainen
p. 044-721 0304
sähköposti muotoa  etunimi.sukunimi@kansanarkisto.fi

mielenosoitus
Opiskelijoitten mielenosoitus hallinnonuudistuksen puolesta Helsingissä
28.11.1972. Kansan Arkiston kuva-arkisto