LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

Arkistolähteet

SAJ:n arkisto, Kansan Arkisto, 1E Ammattijärjestöt.

SAJ:n valokuvat, Kansan Arkisto, I.5 Ammatilliset järjestöt.

J.W. Kedon henkilöarkisto, Kansan Arkisto, 5 Henkilökokoelmat.

Toivo Karvosen henkilöarkisto, Kansan Arkisto, 5 Henkilökokoelmat.

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton johtokunnan pöytäkirjat 1928. Työväen Arkisto.

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton hallintoneuvoston pöytäkirjat 1928. Työväen Arkisto.


Kirjallisuus


Ampuja, Mikko, Pajasta parlamenttiin, Neljäkymmentä vuotta Suomen työväenliikkeessä. Turku 1947.

Kuluttajain lehti. Numerot 21  19.7.1928, 24  9.8.1928, 28  6.9.1928.
(Vuosikerta 1928. Työväenliikkeen kirjasto.)

Levitski, Genrih, Kiev. Lyhyt matkaopas. Mistestvo Kiev, Kustannusliike Progress 1980.

Neuvostoliitto. Aakkosellinen tietokirja. Otava Helsinki 1967.

Schwarz, V. Leningrad. Taiteellisia muistomerkkejä. Kustannusliike Edistys, Moskova 1980-luku.

Suomen ammattijärjestön Toimintakertomus vuodelta 1927. Helsinki 1928.

Tshernov, Vladimir, Moskova. Lyhyt matkaopas.  Kustannusliike Progress, Moskova 1980.

Työn Juhla. Suomen ammattijärjestön juhlajulkaisu XVI 1927. Helsinki 1927.
   
 
Etusivu / Sisältö Takaisin osuuskaupallisen retkikunnan sivulle Kansan Arkiston etusivulle