Keskustelutilaisuus Kansan Arkistossa, Pentti Raittila: Vasemman laidan toisinajattelijat – Taisto Harra ja Mauri Sirnö

Yleinen Lehtimiesliitto ja Kansan Arkisto järjestävät ke 12.6. klo 16:30 – 18.00 keskustelutilaisuuden Pentti Raittilan teoksesta ”Vasemman laidan toisinajattelijat – Taisto Harra ja Mauri Sirnö”.

Raittila avaa kirjassaan kahden journalistin elämäntyön kautta näköalan Suomen lähihistorian vasempaan laitaan, perinteisen työväenkulttuurin ja 1960-luvun moniarvoistuvan kulttuurielämän yhteentörmäykseen, kiistaan SKP:n ja kansandemokraattisen liikkeen uudistumisesta.

 

Kirja yhdistelee kahden päähenkilön elämäntarinoihin ja paikalliseen työväenhistoriaan liittyvää varsin yksityiskohtaista kuvausta laajempaan historialliseen kontekstiin, SKP:n ja koko Suomen historiaan, erityisesti kommunistisen liikkeen hajoamisen ja kuihtumisen historiaan. Valtaosa kirjan tekstistä perustuu aikaisemmin tutkimattomiin aineistoihin – lehtiteksteihin, haastatteluihin ja järjestöjen (myös YLL:n) arkistoihin – joiden kautta tarkastellaan SKP:n ja koko kansandemokraattisen liikkeen sekä vasemmistolaisen journalismin kehitystä.

 

Kirja ei pyri menneiden tapahtumien jälkiviisaaseen tuomitsemiseen, ei myöskään kritiikittömään kaunisteluun, vaan päähenkilöiden tekstit ja heitä arvioivien haastateltujen kommentit esitetään aikansa dokumentteina. Tavoitteena on ollut kertoa tapahtumat niin kuin ne silloin koettiin kommunistien ja kansandemokraattien keskuudessa. Se voi palvella pohjana tämän päivän kriittiselle jälkikeskustelulle. Kirjaan haastatelluista noin 50 henkilöstä on merkittävä osa myös YLL:n nykyjäseniä, entisiä jäseniä tai edesmenneitä jäseniä.

 

Kirjaa on myynnissä keskustelutilaisuudessa ja mm.  Tiedekirjassa Helsingissä (myymälä Snellmaninkatu 13. Kirja on julkaistu myös verkossa, josta se löytyy osoitteesta

http://hdl.handle.net/10138/574438.

 

Paikkana Kansan Arkisto (Vetehisenkuja 1). Tilaisuuden juontaa YLL:n puheenjohtaja Toivo Haimi. Kirjan ”Vasemman laidan toisinajattelijat – Taisto Harra ja Mauri Sirnö”

julkaisija on Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Kirjan laajuus 557 sivua.

Tervetuloa!