KOITON NÄYTTÄMÖ (1906-1933)
LAMMASSAAREN NÄYTTELYSEURA (1906)
KOITON NÄYTELMÄSEURA (1906-1919)
KOITON NÄYTTÄMÖ (1919-1931)
KOITON NÄYTTÄMÖN KANNATUSYHDISTYS (1931-1933)

ARKISTOLUETTELO

SARJA KANSIO SISÄLTO AIKA VUODET
A   MERKINTÄKIRJAT
AA 1 LENTÄVÄN" PÄIVÄKIRJA MUISTIINPANOJA ESIINTYMISISTÄ (VIHKO) 1907
AB 1 KOITON PIIRIEN JA NÄYTTÄMÖN TILAISUUDET (VIHKO) 1914-1919
AC 1 KOITON NÄYTTÄMÖN NÄYTÄNNÖT 1919-1924
AD 1 KOITON NÄYTTÄMÖN NÄYTÄNNÖT
(2 VIHKOA, JOIHIN LIIMATTU KÄSIOHJELMAT)
1924-1929
B   LUETTELOT
BA 2 LUETTELO PAINOASIAIN YLIHALLITUKSEN TARKASTAMISTA NÄYTELMISTÄ 1896-1905
BB 2 PUVUSTO- JA TARPEISTOLUETTELO 1917
BC 2 NUOTTILUETTELO (1920-LUKU?)
BD 2 KALUSTELUETTELO 1931
BE 2 NIMILUETTELO: HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO, MUSIIKKILAUTAKUNTA 1931
BF 2 KOITON NÄYTTÄMÖN KANNATUSYHDISTYKSEN JÄSENLUETTELO 1932
BG 2 KOITON NÄYTTÄMÖN KANNATUSYHDISTYKSEN PUVUSTOLUETTELO 1933
C   PÖYTÄKIRJAT
CA 3 KOITON NÄYTTÄMÖN JOHTOKUNNAN JA TOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJAT 1919-1933
CB 2 KOITON NÄYTTÄMÖN KANNATUSYHDISTYKSEN PÖYTÄKIRJAT 1930-1934 1941
CC 2 KOITON NÄYTTÄMÖN NÄYTTELIJÄIN
JA HENKILÖKUNNAN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT
1926-1929 1921
CD 2 MUUT PÖYTÄKIRJAT 1915-1927
CE 2 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN YHTEISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT 1923,1929,1930
D   TOIMITTEET
DA 2 SELOSTUKSET VALTION DRAAMALLISELLE LAUTAKUNNALLE 1928-1932
DB 2 TILASTOT ESITETYISTÄ NÄYTELMISTÄ 1927-1933 1918, 1920
E   SAAPUNEET KIRJEET
EA 4 KIERTOKIRJEET 1918-1933
ED 4 KORTIT 1907-1933
EF   KIRJEISTÖ
EFA 4 NÄYTELMIÄ JA ESITYSOIKEUKSIA KOSKEVAT KIRJEET 1917-1933
EFB 4 KIINTEISTÖÄ JA NÄYTTÄMÖLAITTEITA KOSKEVAT KIRJEET 1922-1932
EFC 4 KOITON NÄYTTÄMÖN JA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON KIRJEENVAIHTO 1920-1932
EFD 4 KOITON NÄYTTÄMÖN JA KOITON PIIRIEN JA
MUIDEN TYÖVÄENJÄRJESTÖJEN KIRJEENVAIHTO
1926-1932 1913, 1918
G   TALOUS
GA 5 TALOUSARVIOT JA TILINPÄÄTÖKSET 1927-1933
GB 5 ANOMUKSET VALTIONEUVOSTOLLE JA HELSINGIN KAUPUNGILLE 1920-1933
GC 5 VELAT JA SITOUMUKSET, VELKAKIRJAT 1926-1932
GD 5 HUVILUPAILMOITUKSET 1927-1932
GE 5 ILMOITUKSET: TARJOUKSET, SOPIMUKSET JA LASKUT 1927-1932 1917
GF 5 ARPAJAISET: ANOMUKSET, LUVAT JA JÄRJESTELYT 1924-1931
GG 5 VAPAALIPUT: VAPAALIPPUJEN MYÖNTÄMINEN 1920-1933
GH 6 KOITON NÄYTTÄMÖN TILIASIAKIRJAT: KASSA- INVENTAARIO- JA PÄÄKIRJAT 1919-1932
GI 5 MUUT ASIAKIRJAT: SULO LEINON MUISTIINPANOT (1920-luku?)
H   SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT
HA   YHDISTYSREKISTERI-ILMOITUKSET:
HAA 2 R.Y. KOITON YHDISTYSREKISTERIOTE 1927
HAB 2 ILMOITUS YHDISTYSREKISTERIIN KOITON NÄYTTÄMÖN KANNATUSYHDISTYS 1931
HAC 2 ILMOITUS YHDISTYSREKISTERIIN NIMENMERKINTÄÄ KOSKEVA MUUTOS 1933
HAD 2 KOITON NÄYTELMÄSEURAN JA KOITON NÄYTTÄMÖN SÄÄNNÖT 1907-1925
HB   HENKILÖSTÖ:
HBA 7 HENKILÖKUNNAN VÄLIKIRJASOPIMUKSET 1916-1932
HBB 8 HAKEMUKSET  JA SULO LEINON MUISTIINPANOT HAKIJOISTA 1922-1932
HBC 8 TYÖTODISTUKSET 1929-1936
HBD 8 LUETTELOT HENKILÖKUNNASTA 1930-1933 1926
HBE 8 PALKKALUETTELOT 1926-1932
HBF 8 KONTROLLI-ILMOITUKSET VEROTUSLAUTAKUNNALLE 1927-1933
HBG 8 MUUT HENKILÖKUNNAN ASIAKIRJAT JA KIRJEET 1923-1933 1915, 1919
HBH 2 LUETTELO NÄYTTELIJÖISTÄ VUOSINA 1917-1925
HC 9 NÄYTTÄMÖSUUNNITELMAT 1907-1926
HD 10 NÄYTELMIÄ KOSKEVAT VÄLIKIRJASOPIMUKSET 1919-1933
HE 10 VUOKRASOPIMUKSET KS. MYÖS HK 9 1927-1930 1925
HF   KIINTEISTÖÄ KOSKEVAT ASIAKIRJAT:
HFA 10 JUHLASALIN JA YLÄSALIN KÄYTTÖ KALENTERISIVUT 1927
HFB 10 HELSINGIN MAISTRAATIN KATSELMUSKIRJA KOITON TALON III KERROS 1933
HFC 10 POHJAPIIRROKSET JUHLASALI JA NÄYTTÄMÖ
HG 10 LEIKEKIRJA, JUHLARUNO JA JUHLAPUHE 1926
HH 10 RUNOT JA NÄYTELMÄT (1910-1920-LUKU?)
HI 10 VALISTUSTYÖ: LUENTO-OHJELMA 1916
HJ 10 MUSTIKKAMAAN ULKOILMANÄYTTÄMÖ KS. MYÖS HB 7, 8 1925-1931
HK 10 LEIKKEET (NYA ARGUS 3) KS. MYÖS R.Y. KOITTO LEIKKEET 1928
HL 11-41 OHJAAJAN PÄÄKIRJAT JA ROOLIVIHKOT 1906-1933
HM 42 KOITON NÄYTTÄMÖN KIRJASTON KORTISTO
HN 43 KOITON NÄYTTÄMÖN KIRJASTON KANTAKIRJA 1906-1933
U   PAINATTEET:
UA 10 KÄSIOHJELMAT JA KUTSUKORTIT 1913-1929
UB 10 SEURANÄYTTÄMÖIDEN OPAS
V   VALOKUVAT (4 KANSIOTA)