1E Ammatilliset järjestöt
1. Ammattiliitot, keskusjärjestöt (muut kuin 1E 4- 1E 8)
2. Ammatilliset yhteisjärjestöt ja neuvostot
3. Ammattiosastot
4. Kumi- ja nahka-ala (liitot ja osastot)
5. Kutomatyöväen liitto ja kutoma-alan osastot
6. Muurarien liitto ja osastot
7. Rakennusliitto ja osastot
8. Satama- ja kuljetusala (liitot ja osastot)

         Asiakirjakokoelmat